Korisnički servis: Registrujte se
4_Sajt_baner_1024x260_2.png

05. 10. 2018.

Delegacija Uprava carina zemalja CEFTE u poseti Neltu

Kompanija Nelt je bila domaćin predstavnicima Uprava carina Crne Gore, Moldavije, Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova. Posetu su inicirale  Uprava carine Srbije i nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, GIZ, radi razmene informacija i upoznavanja sa postojećim sertifikatima, a posebno sa statusom Ovlašćenog privrednog subjekta (OPS, eng. AEO).  Status OPS ima tri nivoa: OPS C, OPS S i najviši OPS F,  koji podrazumeva visok nivo sigurnosti i bezbednosti robnih tokova. Nelt je 2017. godine ostvario najviši OPS F status, čime je potvrđena usklađenost visokih bezbednosnih zahteva u čitavom lancu snabdevanja kompanije.

Nakon što je goste upoznao sa poslovanjem kompanije u domenu logistike, Ivan Milićević, menadžer za razvoj logistike Nelt Grupe, fokusirao se na sertifikat za carinska pojednostavljenja, sigurnost i bezbednost-OPS F.  Prisutne je informisao o značaju i olakšicama koje OPS omogućava, kao i uslovima koji treba da se ispune da bi se ovaj status ostvario.

"Dobijanje OPS statusa rezultat je timskog rada više sektora u kompaniji - logistike, spoljne trgovine, bezbednosti, finasija, IT i  HR. Zahvaljujući statusu Ovlašćenog privrednog subjekta, svojim klijentima možemo da obezbedimo brzo carinjenje i, što je  još važnije, izuzetno visok standard sigurnosti i bezbednosti. Sertifikacija je važna za Nelt, a istovremeno je i dokaz o visokom kvalitetu usluga koje pružamo“, naglasio je Ivan.  Istakao je da sertifikat omogućava pojednostavljene i ubrzane carinske procedure što za rezultat ima kraće vreme transporta, smanjenje troškova kao i poboljšanje u ispunjavanju zahteva klijenata.

Nakon prezentacije, delegacija je obišla Javno carinsko skladište, gde su mogli da se upoznaju sa bezbednošću i uslovima čuvanja robe u postupku carinskog skladištenja. U prostorijama sektora bezbednosti su dobili priliku da saznaju o načinu rada Neltove bezbednosne službe.

Sertifikat OPS je trenutno prihvaćen od strane SAD i Japana, zemalja članica EU, Švajcarske, Norveške i Kine. Cilj Svetske carinske organizacije je nastaviti širenje sporazuma.  Proširujući koncept ovlašćenog ekonomskog operatera uspostaviće se jedinstveni carinski i sigurnosni standardi u međunarodnom kretanju roba u okviru programa SAFE (Standardi za sigurnost i olakšavanje globalne trgovine). Evropska unija pohvaljuje priznanje koncepta u međunarodnim sporazumima sa trećim zemljama kako bi zaštitio lanac snabdevanja od proizvođača do krajnjih korisnika.

Galerija