Korisnički servis: Registrujte se
4_Sajt_baner_1024x260_2.png

22. 09. 2018.

Uspešna nadzorna QMS i resertifikaciona HACCP provera u Neltu u Srbiji

Kompanija Nelt Co je 20. septembra uspešno prošla provere sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i sistema bezbednosti hrane (HACCP), sprovedene od strane međunarodnog sertifikacionog tela – SGS Beograd.

Sa aspekta sistema upravljanja kvalitetom, proveravači su pohvalili dobru praksu u procesu upravljanja ljudskim resursima, kao i primer integracije sistema internih provera, kontrole i revizije, i povezanost sa sistemom upravljanja rizicima. Sa aspekta bezbednosti hrane, istaknuta je pohvala za visoku svest zaposlenih u skladištu gotovih proizvoda Neoplante u Novom Sadu.

Pored toga, sa aspekta obe provere je dobijeno i nekoliko preporuka za poboljšanje, koje ćemo u narednom periodu razmotriti i utvrditi da li se predložena unapređenja mogu realizovati.